Đăng ký và Nhận được Thực hiện ở Nhật bản, mỹ Phẩm Mẫu miễn Phí

Đến đăng Ký là một giám sát và nhận được Thực hiện ở Nhật bản, mỹ phẩm mẫu miễn phí đến

COMSERIA là ...

Một xã hội nền tảng cho mỹ phẩm và vẻ đẹp sản phẩm làm ở Nhật bản.

Đăng ký như một màn hình với COSMERIA và ...

  1. Cố gắng ra khỏi mỹ phẩm mà bạn quan tâm
  2. Gặp mỹ phẩm đó phù hợp với bạn qua từ miệng giữa bạn bè của bạn nữ
  3. Mua hàng mỹ phẩm quan tâm của bạn trên COSMERIA hoặc bên ngoài trang web

Các bước rất đơn giản!

1. Đầu tiên, đăng ký một màn hình phí tài khoản (Tạo tài khoản hoặc Nhập)

2. Nhập thông tin về tình trạng da của bạn và mỹ phẩm từ tài khoản trang(*Chúng tôi là cung cấp cơ hội để mẫu mỹ phẩm đó phù hợp với bạn da, tuổi, và hương vị.)

▼Bước 1 : chọn "chỉnh Sửa" trên thông Tin Cá nhân của

▼Bước 2 : Chọn và nhập thông tin cá nhân và nhấn "Cập nhật"

3. Theo COSMERIA trên facebookInstagram(*Chúng ta sẽ đăng miễn phí lấy mẫu thông báo trên facebook và instragram. Đừng quên để theo chúng tôi!)

Bây giờ cậu chỉ phải chờ đợi!

Khi các mẫu rằng trận đấu của bạn thuộc tính hoặc sở thích được thực hiện, bạn sẽ nhận được một thông báo qua e-mail, facebook, hay Instagram.

Khi bạn chọn cho việc lấy mẫu bài của trung thực đánh giá trực tuyến.

Tất nhiên, tất cả mọi thứ là miễn PHÍ!