Hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.
Đối với các câu hỏi liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, xin vui lòng gửi số đơn đặt hàng.
Nếu bạn cần trả lại hoặc hoàn trả sản phẩm, vui lòng đọc Ở đây.

Để đáp ứng nhanh hơn, bạn cũng có thể gửi yêu cầu thông qua Facebook.

Nếu bạn có thắc mắc về bán buôn sản phẩm của chúng tôi, hãy kiểm tra Trang này và liên hệ với chúng tôi qua Mẫu đăng ký bán sỉ COSMERIA.