Vernal

Vernal tin rằng chăm sóc da là vấn đề cho phép các quá trình tự nhiên của làn da của bạn. Thay vì chỉ đơn giản là cung cấp thêm chăm sóc, điều quan trọng là "làm nổi bật các phẩm chất của làn da cho phép nó làm đẹp chính nó." Da người có khả năng giữ ẩm tự nhiên. Tuy nhiên, trong khi sở hữu khả năng kỳ diệu này, cũng có những thứ mà da người không thể tự làm được. Ví dụ điển hình của việc này là xóa sạch sự bẩn thỉu; nói cách khác, da không thể tự rửa. Bằng cách chăm sóc da sạch, chúng tôi phát huy khả năng tái tạo của nó một cách mượt mà hơn.

Những loại da bạn hình dung mình có?

Đi trước và nhìn vào làn da của bạn trong gương. Hãy tưởng tượng làn da của bạn mười năm kể từ bây giờ.