Ưu đãi đặc biệt - Nhận mỹ phẩm khi bạn đăng ký làm người theo dõi mới!Cứ 100 người đăng ký theo dõi mới thì sẽ có 1 người nhận được mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản.

<Thông tin chi tiết>
1. Bạn hãy đăng ký làm người theo dõi và nhập các thông tin chi tiết cần thiết. Xem cách thực hiện ở đây.
2. Chúng tôi sẽ đưa tất cả những người đăng ký vào kỳ rút thăm hàng tuần và thông báo cho người trúng thưởng qua email.
3. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trong email và đặt hàng mỹ phẩm miễn phí của bạn! Hãy tận hưởng mỹ phẩm mới của bạn và viết đánh giá nếu bạn thích chúng!

Bạn hãy đăng ký làm người theo dõi ngay nhé!

<Nhìn qua các giải thưởng>
*Một số giải thưởng sẽ có cùng kích thước với những giải thưởng được hiển thị ở đây, trong khi những giải thưởng khác có thể là hàng mẫu hoặc túi mỹ phẩm.