eterrite bởi CHARLE

Yêu thương bởi phụ nữ Nhật bản trong 44 năm cho các phương pháp của chúng tôi với chủ đề "vẻ đẹp và sức khỏe." Chúng tôi đã đạt được 2.500.000 thành viên sử dụng sản phẩm của chúng tôi thường xuyên tại Nhật bản. Chúng tôi chọn vật liệu với phương châm chung của "đặt khách hàng của chúng tôi đầu tiên," và đặt nỗ lực vào sản xuất chất lượng sản phẩm cao bằng tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt ở từng giai đoạn của quá trình sản xuất, và như vậy. Chúng tôi cung cấp chất lượng chăm sóc da mà ưu tiên gentleness trên da và chức năng cao.
Một sản phẩm Mỹ phẩm "Made in Japan" mà nhiều phụ nữ Nhật sử dụng thường xuyên, và đã được công nhận vì cảm giác dễ chịu khi sử dụng và chức năng của nó liên quan đến chăm sóc lão hóa. Chúng tôi muốn nhiều phụ nữ ở Châu á để trải nghiệm hạnh phúc và sự hài lòng của làn da tốt hơn với mỗi người sử dụng!