A.M.A mỹ phẩm

B.AKhi nói đến việc phát triển sản phẩm sắc đẹp, CEO tự mình sử dụng kĩ năng của mình để tạo ra sản phẩm sau khi nghiên cứu da của nhiều hơn 5,000 phụ nữ để tìm cách giải quyết vấn đề da của họ và xem xét các nguyên liệu sắc đẹp khác nhau cũng như giá trị kinh tế.Công ty: ¶ 817;s Other associated company located throughout Japan chuyên về mảng Phúc lợi và y tế, cũng như chăm s óc y tế và y tế.