Đánh giá sản phẩm — Set

VERNAL TRAVEL SET ES-đánh giá sản phẩm

COSMERIA Official Set

VERNAL TRAVEL SET ES-đánh giá sản phẩm

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu bộ du lịch Vernal. Đây là mini du lịch Mỹ phẩm Set; có chứahai xà phòng; Anku xà phòng, nhạy cảm zaifu xà phòng và phun một vòi sen thiết yếu. Có hai loạithuốc xịt; ẩm và tự nhiên. Gói của tôi là gói du lịch ẩm ướt. Bộ tự nhiên được khuyến khích cho dầu và người da loại bình thường và gói ẩm ướt là khuyên bạn nên để khô hoặc hỗn hợp da.  Khi bạn mở, bạn có thể thấy hai gói cho xà phòng và vòi sen phun ẩm và một trường...

Read more →