Đánh giá sản phẩm — Make-up Remover

5-TRONG 1 MỊN D. của Hoa kỳ, O. làm SẠCH DƯỠNG

COSMERIA Official Face Wash Make-up Remover

5-TRONG 1 MỊN D. của Hoa kỳ, O. làm SẠCH DƯỠNG

làm Sạch là một bước quan trọng trong mỗi con người hàng ngày của thói quen chăm sóc da. Nó được thực hiện, không chỉ để làm sạch và bỏ thừa đảm, nhưng cũng rõ ràng lỗ chân lông bị tắc. Làm sạch hoàn toàn là rất quan trọng trong việc duy trì da anh mịn cho một thời gian dài. Về những sản Phẩm D. của Hoa kỳ, O. làm Sạch Dưỡng là một 5-trong-2 sạch dưỡng. Nó được sử dụng để điều trị da và như một chất tẩy rửa mặt, rửa, chăm chết, và massage mặt bọt....

Read more →