Đánh giá sản phẩm — Body Care

tập hợp dịch vụ bắn

COSMERIA Official Body Care

tập hợp dịch vụ bắn

Da bị nhiễm nhiều loại ô nhiễm khác nhau, làm tắc bệnh nhân hàng ngày.Không chỉ tắm hàng ngày, mà còn không khí nóng khô trong mùa đông và ánh nắng mùa hè là một sức ép trên da và giữ mất hơi nước.Da khô không chỉ cảm thấy khó chịu, mà có thể gây hậu quả về sức khỏe, vì da bao trùm cơ thể như một vỏ bọc bảo vệ. Do đó làm ẩm cơ thể của bạn thường xuyên, là yếu tố cần thiết để giữ cho da khỏe mạnh và cung cấp hơi nước giá trị.Tùy...

Read more →