เงื่อนไขการให้บริการ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลง "เรา" และ "เรา" หมายถึงบริษัท Planetia จำกัด ("Planetia") เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพ, ข้อความ, รูปถ่าย, การออกแบบ, ไอคอน, ความคิดเห็นของผู้ใช้และภาพประกอบ, ยกเว้นที่ครอบคลุมอยู่แล้วโดยลิขสิทธิ์ที่มีอยู่และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, เป็นทรัพย์สินของ Planetia, เพื่อทำซ้ำเผยแพร่ใหม่ปรับเปลี่ยนอัปโหลดโพสต์ส่งแจกจ่ายหรือการแสดงผลสาธารณะจากเว็บไซต์นี้คุณจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Planetia เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ใช้และแสดงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Planetia และผู้อื่น ไม่มีอะไรที่มีอยู่ในเว็บไซต์ควรจะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์โดย estoppel หรือมิฉะนั้นใบอนุญาตใดๆหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้สามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้สำหรับส่วนบุคคลการใช้งานที่บ้านการค้าและการอนุญาตดังกล่าวถือว่าเป็นการพิจารณาที่เพียงพอสำหรับสัญญานี้ สิทธิใดๆที่ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งในที่นี้จะถูกจองโดย Planetia

ภาระผูกพันในบัญชีของท่าน

ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ของท่านคุณตกลงที่จะ: (a) ให้ข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวคุณได้รับการพร้อมท์โดยแบบฟอร์มสำหรับข้อมูลบัญชีของคุณ ("ข้อมูลบัญชี") และ (b) รักษาและปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในทันทีเพื่อให้มันเป็นจริง, ถูกต้อง, ปัจจุบันและสมบูรณ์. หากคุณให้ข้อมูลใดๆที่เป็นจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ในปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์, หรือเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง, ไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ในปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์, เราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธใดๆและการใช้งานในอนาคตทั้งหมดและ ข้อมูลบัญชีและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

ไม่มีการรับรอง

ในบางกรณีเนื้อหาบนไซต์แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บไซต์ Planetia ไม่ได้เป็นการรับรองความเห็นดังกล่าว

โมฆะที่ห้ามไม่ให้

แม้ว่าเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์จะสามารถใช้ได้กับทุกคนหรือในสถานที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาลทั้งหมด Planetia ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว, ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และ/หรือการจัดหาและปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆให้กับบุคคลใดๆ, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาลมันเพื่อความปรารถนา. ข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆที่ทำในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม

ชดใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้, ปกป้องและถือไม่เป็นอันตราย Planetia จากและต่อการเรียกร้องใดๆและทั้งหมด, ความเสียหายค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่อนุญาโตตุลาการในการทดลองหรืออุทธรณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือจากการละเมิดข้อตกลงนี้และ/หรือออกจากกิจกรรมอื่นๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ปลอม

เราอาจห้ามไม่ให้ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมถ้าเรากำหนดว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะพยายามที่จะทำลายความเป็นธรรม, คุณธรรมหรือการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของโปรแกรมในทางใดๆโดยการโกง, แฮ็ค, หลอกลวง, หรือการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมอื่นๆของตั้งใจที่จะรบกวน, การละเมิด, ข่มขู่หรือก่อกวนผู้ใช้อื่นๆ. ผู้ใช้ไม่สามารถป้อนที่อยู่อีเมลหรือบัญชีปลอมได้หลายรายการให้ใช้ข้อมูลประจำตัวสมมติหรือใช้ระบบ bot หรืออุปกรณ์อื่นๆหรือ artifice ในการเข้าร่วมโปรแกรมหรือได้รับรางวัล เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองความถูกต้องผู้ใช้ใดๆและ/หรือยกเลิกรางวัลใดๆที่เราพบว่าจะถูกแทรกแซงกับขั้นตอนการป้อนข้อมูลหรือการดำเนินงานของโปรแกรม, ส่งการอ้างอิงตัวเอง, หรือละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้.

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" และโดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ในขอบเขตอย่างเต็มที่ที่ได้อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ PLANETIA ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดแสดงหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของการค้าขาย, ชื่อ, เจรจาและการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ. PLANETIA ไม่รับรองหรือแสดงให้ทราบว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเตรียมโดย PLANETIA หรือโดยบุคคลที่สามมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ว่าเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัสหรือการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะได้รับการขัดจังหวะหรือมีความปลอดภัย คุณเข้าใจว่าการรับประกันใดๆที่มีให้ในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ที่มีให้โดยบุคคลที่สามและไม่โดย PLANETIA. คุณรับทราบโดยการใช้เว็บไซต์ที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว PLANETIA ไม่รับผิดชอบใดๆโดยตรงทางอ้อม, สืบเนื่อง, ผลสืบเนื่อง, พิเศษ, โทษหรือความเสียหายอื่นๆ, ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา, ความประมาท, ความรับผิดที่เข้มงวดหรือทฤษฎีอื่นๆ, ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์, เนื้อหาดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายและอธิบายไว้, แม้ว่าจะมีการแนะนำของความเสียหายปรับปรุง2016/01/19