ปริญญาโทเครื่องสำอาง

B.A.T ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทคือการส่งเสริมสุ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามซีอีโอตัวเองใช้ความเชี่ยวชาญของเขาในการสร้างผลิตภัณฑ์หลังจากศึกษาผิวของผู้หญิงมากกว่า 5000 เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาผิวของพวกเขาในขณะที่การพิจารณาความหลากหลายของส่วนผสมความงามและค่าใช้จ บริษัทในเครืออื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเชี่ยวชาญในสวัสดิการและการศึกษาทางการแพทย์รวมทั้งการดูแลสุขภาพและบริการสุขภาพ